0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Tomek Batog
۲
۳
Michal Sklenar
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Louda
۳
۲
Martin Guk
Finished
۱۲:۰۰
Patrik Pycha
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۴:۳۰
Jakub Vrabec
۱
۳
Milan Kolar
Finished
۰۰:۳۰
Jan Knot
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۱:۰۰
Vlastimil Kaisler
۱
۳
Petr Zivny
Finished
۰۲:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۲:۳۰
Jan Kanera
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۱۱:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Tomas Polreich
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Polreich
۰
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۰:۳۰
Vlastimil Kaisler
۳
۲
Josef Koutnik
Finished
۰۱:۰۰
Plachy Jiri
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Vrabec
۲
۳
Jan Knot
Finished
۰۱:۳۰
Michal Sklenar
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۳۰
Martin Sobisek
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۳:۰۰
Martin Kowalik
۲
۳
Tomek Batog
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۳:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Martin Sobisek
Finished
۰۴:۰۰
Michal Regner
۲
۳
Tomek Batog
Finished
۰۴:۳۰
Alesh Bayer
۳
۲
Martin Kowalik
Finished
۰۵:۰۰
Radim Pavelka
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۵:۳۰
Radim Pavelka
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۷:۳۰
Lubor Sulava
۳
۰
Jaroslav Kasan
Finished
۱۰:۳۰
Matous Klimenta
۳
۲
Jan Kanera
Finished
۱۱:۳۰
Jaromir Kanok
۳
۰
Darin Kryl
Finished
۰۰:۰۰
Josef Koutnik
۲
۳
Petr Zivny
Finished
۰۰:۰۰
Kamil Novak
۳
۲
Jakub Vrabec
Finished
۰۰:۰۰
Darin Kryl
۳
۲
Zbynek Zientek
Finished
۰۰:۳۰
Petr Zivny
۳
۱
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۳۰
Vasil Stempak
۳
۲
Jaromir Kanok
Finished
۰۱:۰۰
Ladislav Svanda
۳
۱
Josef Koutnik
Finished
۰۱:۳۰
Jaromir Kanok
۳
۱
Darin Kryl
Finished
۰۱:۳۰
Marek Placek
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۱:۳۰
Zbynek Zientek
۲
۳
Vasil Stempak
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Adamec
۰
۳
Tomas Polreich
Finished
۰۲:۰۰
Milan Kolar
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۲:۰۰
Alesh Bayer
۳
۰
Michal Regner
Finished
۰۳:۳۰
Michal Sklenar
۳
۰
Martin Kowalik
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۵:۰۰
Martin Sobisek
۱
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۶:۰۰
Martin Kowalik
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۶:۰۰
Radim Pavelka
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۳۰
Tomek Batog
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۰۶:۳۰
Patrik Pycha
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۷:۰۰
Michal Regner
۲
۳
Michal Sklenar
Finished
۰۷:۰۰
Patrik Pycha
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۸:۰۰
Michal Sklenar
۳
۱
Tomek Batog
Finished
۰۸:۰۰
Oldrich Vrtal
۳
۱
Frantisek Skacelik
Finished
۱۰:۳۰
Martin Guk
۳
۱
Matous Klimenta
Finished
۱۰:۳۰
Ales Krejci
۳
۰
Petr Masa
Finished
۱۰:۳۰
Jan Pribyl
۳
۱
Tomas Rajnoch
Finished
۱۱:۰۰
Stefan Samko
۳
۲
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۱:۰۰
Petr Masa
۳
۰
Karel Hons
Finished
۱۱:۳۰
Frantisek Skacelik
۱
۳
Jan Pribyl
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Kasan
۰
۳
Stefan Samko
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Rajnoch
۳
۱
Oldrich Vrtal
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۳
Lubor Sulava
Finished
۱۲:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Stefan Samko
Finished
۱۲:۳۰
Oldrich Vrtal
۳
۰
Jan Pribyl
Finished
۱۲:۳۰
Martin Guk
۳
۲
Jan Kanera
Finished
۱۲:۳۰
Ales Krejci
۰
۳
Karel Hons
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslav Kasan
۱
۲
Jaroslav Strnad 1961
inprogress
۱۳:۰۰
Frantisek Skacelik
۳
۰
Tomas Rajnoch
Finished
۱۳:۰۰
Matous Klimenta
۲
۱
Jiri Louda
inprogress
۱۳:۰۰
  World TT-CUP
Sergey Kinash
۳
۲
Dmitry Lebed
Finished
۱۱:۲۵
Denys Scherbak
۳
۱
Ivan May
Finished
۰۹:۵۰
Denys Scherbak
۱
۳
Evgeniy Pismenny
Finished
۱۱:۵۰
Brozek Michal
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۵۰
Marek Kulisek
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۰
Ruslan Novak
۳
۰
Vitalii Klimov
Finished
۰۰:۵۵
Brozek Michal
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۲۰
Andrii Tsikhotskyi
۲
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۱:۲۵
Andrii Tsikhotskyi
۳
۱
Vitalii Klimov
Finished
۰۱:۵۵
Ruslan Novak
۳
۲
Roman Vashchuk
Finished
۰۲:۲۵
Andrii Tsikhotskyi
۳
۲
Ruslan Novak
Finished
۰۲:۵۵
Dmitriy Krishtal
۱
۳
Sergey Kinash
Finished
۱۰:۲۵
Molochko Anton
۳
۱
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۰:۳۵
Vojtech Koutnik
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۵۰
Sergey Tsybulin
۰
۳
Davyd Symonchuk
Finished
۱۱:۰۵
Jan-Erik Nermann
۲
۳
Dmitri Rakel
Finished
۱۱:۱۵
Kozyr Ivan
۳
۱
Dmitriy Krishtal
Finished
۱۱:۵۵
Dmitriy Baystryuchenko
۱
۳
Sergey Kinash
Finished
۱۲:۲۵
Ondrej Fiklik
۲
۲
Ruzicka Josef
inprogress
۱۲:۵۰
Brozek Michal
۳
۱
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۲۰
Vitalii Klimov
۰
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۰:۲۵
Pasek Dominik
۲
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۵۰
Brozek Michal
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۰۲:۲۰
Roman Vashchuk
۳
۲
Vitalii Klimov
Finished
۰۳:۲۵
Andrii Tsikhotskyi
۱
۳
Roman Vashchuk
Finished
۰۳:۵۵
Ruslan Novak
۰
۳
Vitalii Klimov
Finished
۰۴:۲۵
Ruslan Novak
۳
۱
Roman Vashchuk
Finished
۰۴:۵۵
Andrii Tsikhotskyi
۱
۳
Vitalii Klimov
Finished
۰۵:۲۵
Ruslan Novak
۰
۳
Andrii Tsikhotskyi
Finished
۰۵:۵۵
Mykyta Trofimov
۱
۳
Alexey Krutko
Finished
۰۹:۲۰
Dmitriy Baystryuchenko
۳
۰
Dmitry Lebed
Finished
۰۹:۲۵
Kozyr Ivan
۳
۰
Maksym Kolos
Finished
۰۹:۵۵
Tkachenko Alexander
۱
۳
Davyd Symonchuk
Finished
۱۰:۰۵
Maksim Shaforost
۰
۳
Dmitri Rakel
Finished
۱۰:۱۵
Evgeniy Pismenny
۰
۳
Serhii Boiko
Finished
۱۰:۲۰
Mykola Lytvynenko
۳
۱
Dmitriy Dubrovin
Finished
۱۰:۲۵
Marko Viidas
۳
۲
Maksim Shaforost
Finished
۱۰:۴۵
Mykyta Trofimov
۳
۰
Ivan May
Finished
۱۰:۵۰
Dmitriy Baystryuchenko
۱
۳
Maksym Kolos
Finished
۱۰:۵۵
Sergey Filatov
۲
۳
Oleksandr Zhukovskyi
Finished
۱۱:۰۰
Ondrej Fiklik
۳
۰
Vojtech Koutnik
Finished
۱۱:۲۰
Serhii Boiko
۲
۳
Alexey Krutko
Finished
۱۱:۲۰
Tkachenko Alexander
۳
۱
Molochko Anton
Finished
۱۱:۳۵
Yurii Teteria
۳
۰
Dmitriy Dubrovin
Finished
۱۱:۳۵
Jan-Erik Nermann
۳
۱
Maksim Shaforost
Finished
۱۱:۴۵
Sergey Tsybulin
۲
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۲:۰۵
Mykola Lytvynenko
۲
۳
Sergey Filatov
Finished
۱۲:۱۰
Marko Viidas
۱
۳
Dmitri Rakel
Finished
۱۲:۱۵
Mykyta Trofimov
۲
۳
Serhii Boiko
Finished
۱۲:۲۰
Brozek Michal
۳
۰
Vojtech Koutnik
Finished
۱۲:۲۰
Molochko Anton
۰
۳
Davyd Symonchuk
Finished
۱۲:۳۵
Yurii Teteria
۳
۱
Oleksandr Zhukovskyi
Finished
۱۲:۴۵
Jan-Erik Nermann
۳
۱
Marko Viidas
Finished
۱۲:۴۵
Evgeniy Pismenny
۲
۳
Ivan May
Finished
۱۲:۵۰
Dmitriy Krishtal
۱
۲
Maksym Kolos
inprogress
۱۲:۵۵
Sergey Tsybulin
۱
۱
Molochko Anton
inprogress
۱۳:۰۵
Kozyr Ivan
-
-
Dmitry Lebed
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۵
  Europe TT Elite Series
Michal Minda
۱
۳
Szymon Skop
Finished
۰۵:۴۵
Jakub Nowak
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۴۵
Jakub Nowak
۰
۳
Michal Minda
Finished
۰۶:۴۵
Sebastian Bak
۲
۳
Matkowski Jakub
Finished
۱۲:۴۵
Karol Dzida
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۲:۴۵
Jakub Nowak
۲
۳
Piotr Michalski
Finished
۰۳:۱۵
Michal Minda
۳
۲
Mariusz Koczyba
Finished
۰۳:۴۵
Piotr Michalski
۳
۰
Mariusz Koczyba
Finished
۰۴:۴۵
Piotr Michalski
۰
۳
Karol Dzida
Finished
۰۶:۱۵
Mateusz Misiak
۰
۳
Milosz Przybylik
Finished
۰۷:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Milosz Przybylik
Finished
۰۸:۰۰
Siddhesh Pande
۲
۳
Artur Bialek
Finished
۰۰:۰۰
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۰۰:۳۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۰:۴۵
Jeet Chandra
۳
۱
Nestor Wasylkowski
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۲:۰۰
Piotr Michalski
۱
۳
Szymon Skop
Finished
۰۲:۱۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۲:۳۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Milosz Przybylik
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۳:۳۰
Milosz Przybylik
۲
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۴:۰۰
Karol Dzida
۲
۳
Szymon Skop
Finished
۰۴:۱۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۴:۳۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۵:۰۰
Jakub Nowak
۱
۳
Karol Dzida
Finished
۰۵:۱۵
Mateusz Misiak
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۵:۳۰
Milosz Przybylik
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۶:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Szymon Skop
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۷:۱۵
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۷:۳۰
Piotr Michalski
۰
۳
Michal Minda
Finished
۰۷:۴۵
Karol Dzida
۲
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۸:۱۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۸:۳۰
Jakub Nowak
۱
۳
Szymon Skop
Finished
۰۸:۴۵
Mateusz Misiak
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۹:۰۰
Tomasz Wierzbicki
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۹:۴۵
Jeet Chandra
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۰:۰۰
Sebastian Bak
۲
۳
Piotr Staniszewski
Finished
۱۰:۱۰
Siddhesh Pande
۳
۰
Artur Bialek
Finished
۱۰:۳۰
Karol Dzida
۳
۱
Piotr Michalski
Finished
۱۰:۴۵
Michal Korycki
۰
۳
Petr David
Finished
۱۱:۰۰
Tomasz Wierzbicki
۰
۳
Sebastian Bak
Finished
۱۱:۱۵
Jeet Chandra
۲
۳
Siddhesh Pande
Finished
۱۱:۳۰
Piotr Michalski
۱
۳
Matkowski Jakub
Finished
۱۱:۴۵
Petr David
۳
۰
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۲:۰۰
Karol Dzida
۳
۱
Piotr Staniszewski
Finished
۱۲:۱۵
Michal Korycki
۳
۰
Artur Bialek
Finished
۱۲:۳۰
Siddhesh Pande
۰
۲
Miastowski Maksymilian
inprogress
۱۳:۰۰
Tomasz Wierzbicki
-
-
Karol Dzida
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Oleg Andreev
۲
۳
Dmitry Yurkov
Finished
۰۱:۰۰
Vitaliy Solovey
۳
۰
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Kireev
۲
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۳:۳۰
Vitaliy Solovey
۱
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Kireev
۳
۱
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۳۰
Vitaliy Solovey
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Buluy
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۵:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۰
Vitaliy Solovey
Finished
۰۶:۰۰
Sergey Buluy
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۶:۳۰
Sergey Buluy
۱
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۷:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۷:۳۰
Sergey Kireev
۰
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۸:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۲
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۸:۳۰
Evgeny Krivorotyko
۳
۱
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۹:۰۰
Konstantyn Kirsanov
۰
۳
Anton Yolkin
Finished
۰۹:۳۰
Evgeny Krivorotyko
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۱۰:۰۰
Rodion Pirveli
۱
۳
Oleksandr Naida
Finished
۱۰:۰۰
Konstantyn Kirsanov
۱
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۱۰:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۱
Oleksandr Naida
Finished
۱۰:۳۰
Evgeny Krivorotyko
۰
۳
Konstantyn Kirsanov
Finished
۱۱:۰۰
Rodion Pirveli
۰
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۱۱:۰۰
Anton Yolkin
۰
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۱۱:۳۰
Oleksandr Ivashkin
۲
۳
Evgeny Krivorotyko
Finished
۱۲:۰۰
Oleksandr Naida
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۱۲:۳۰
Anton Yolkin
۰
۳
Konstantyn Kirsanov
Finished
۱۲:۳۰
Oleksandr Naida
۲
۱
Rodion Pirveli
inprogress
۱۳:۰۰
Anton Yolkin
۱
۲
Evgeny Krivorotyko
inprogress
۱۳:۰۰
  Russia Liga Pro
Suntsov Artem
۳
۱
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۰۰
Vadim Putilovsky
۳
۱
Denis Sayanov
Finished
۰۱:۱۵
Dmitriy Emec
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۳۰
Ivan Pandur
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Nikolay Zhurba
۳
۱
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۴۵
Viktor Kalachev
۲
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۲:۰۰
Igor Mihaylov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۱۵
Denis Sayanov
۳
۱
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۲:۱۵
Suntsov Artem
۰
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۳۰
Dmitriy Emec
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۴۵
Vadim Putilovsky
۳
۰
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۰۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۳۰
Igor Mihaylov
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۳:۴۵
Denis Sayanov
۳
۰
Nikolay Zhurba
Finished
۰۳:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۴:۰۰
Vladislav Chakhur
۳
۱
Vadim Putilovsky
Finished
۰۴:۱۵
Yuriy Lbov
۳
۰
Dmitriy Emec
Finished
۰۴:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۴:۳۰
Ivan Pandur
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۴۵
Nikolay Zhurba
۳
۱
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۴:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Viktor Kalachev
Finished
۰۵:۰۰
Yuriy Lbov
۱
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۵:۱۵
Vladislav Chakhur
۳
۲
Denis Sayanov
Finished
۰۵:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۲
Suntsov Artem
Finished
۰۵:۳۰
Dmitry Bakalin
۳
۰
Dmitriy Emec
Finished
۰۵:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۰
۳
Vadim Putilovsky
Finished
۰۵:۴۵
Denis Sayanov
-
-
Nikolay Zhurba
Finished
۰۶:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۶:۳۰
Vadim Putilovsky
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۰۶:۴۵
Igor Blinov
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۰۰
Dmitry Petrochenko
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۱۵
Denis Zhevna
۰
۳
Maksim Sorokin
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Andrei Andreev
Finished
۰۹:۳۰
Eduard Golovachev
۳
۲
Vladimir Safonov
Finished
۰۹:۴۵
Igor Meteleshko
۱
۳
Vladimir Vologzhanin
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۱
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۰۰
Maksim Sorokin
۱
۳
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۱۵
Nikita Lyfenko
۲
۳
Eduard Golovachev
Finished
۱۰:۱۵
Andrei Andreev
۳
۲
Igor Blinov
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Vologzhanin
۰
۳
Denis Zhevna
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Safonov
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۰:۴۵
Igor Blinov
۳
۱
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۱:۰۰
Dmitry Petrochenko
۳
۰
Eduard Golovachev
Finished
۱۱:۱۵
Denis Zhevna
۳
۰
Igor Meteleshko
Finished
۱۱:۱۵
Vladimir Zhigalov
۳
۲
Andrei Andreev
Finished
۱۱:۳۰
Nikita Lyfenko
۰
۳
Vladimir Safonov
Finished
۱۱:۴۵
Maksim Sorokin
۱
۳
Vladimir Vologzhanin
Finished
۱۱:۴۵
Igor Poletaev
-
-
Yuri Gavrilov
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۰
۰
Roman Zelenskii
inprogress
۱۳:۱۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Davit Avakimyan
۰
۳
Hovhannes Julhakyan
Finished
۰۱:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید